Одељење II-2

Učitelj Tomislav Jovanović

1.Stefan Vesković

2.Lena Gazdić

3.Teodora Medović

4.Kristina Rajković

5.Luka Milić

6.Anastasija Pavlović

7.Aleksandra Radojevic

8.Andrijana Davinić

9.Katarina Mitić

10.Kosta Lukić

11.Vanja Čaušević

12.Damjan Sagić

13.Teodora Milojević

14.Ivana Ristić

15.Valentina Savić

16.Sofija Živković

17.Vojin Spalević

18.Aleksandra Milutinović

19.Lena Josifljević

20.Neda Stefanović

21.Zajo Jašari

22.Aleksa Milošević

23.Aleksa Milovanović