Данијела Младеновић

Данијела Младеновић

Дипломирани педагог

Danijela Mladenović, rođena 30.09.1977. godine u Kragujevcu, završila je osnovnu školu „Dragiša Luković Španac“ u Beloševcu, kao Vukovac, potom srednju medicinsku školu „Sestre Ninković“, odsek pedijatrijska sestra-tehničar. U Beogradu, na Filozofskom fakultetu, završava studije na grupi za pedagogiju 2003.godine i diplomira ocenom devet na diplomskom ispitu, iz oblasti školske pedagogije.

U svojoj osnovnoj školi počinje sa radom pre završetka fakulteta, već 2002.god., na mestu stručnog saradnika. Na tom mestu radi i danas. Od zasnivanja radnog odnosa ulagala je u svoje stručno usavršavanje iz različitih oblasti (rad sa darovitom decom, rad sa decom sa posebnim potrebama, rad sa decom sa emocionalnim i ponašajnim problemima, rad sa roditeljima, veštine komunikacije i saradnje, timski rad, asocijativno učenje….) . Svoje kompetencije implementirala je u svakodnevni školski rad, posebno obraćajući pažnju da u pravom smislu reči bude svim interesnim grupama- saradnik. Brojne su aktivnosti sprovedene sa učenicima, roditeljima i nastavnicima u pripremi, organizaciji i evaluaciji, što se nalazi u portfoliju.

U privatnom životu radi kao saradnik u Pravoslavnom predbračnom savetovalištu, promovišući porodične vrednosti. Prošla je „Školu za roditelje“ u organizaciji Unicefa. Majka je četvoro dece. (Trenutno na trudničkom bolovanju sa petim detetom)