Упис првака 2024/25

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСОМ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ” ШКОЛСКЕ 2024/2025

 

Поштовани родитељи будућих првака,

Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац” у Крагујевцу, почела је да врши пријем пријава и захтева за упис деце у први разред основне школе.

У први разред основне школе, школске 2024/2025. године уписују се деца која су рођена од 01.03.2017. године и деца рођена у јануару и фебруару 2018.године. Деца која до З1. августа 2024. године пуне од 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве школи ради организовања провере спремности за упис у школу.

У школу може да се упише и дете старије од 7 година и 6 месеци које због болести или других разлога није до сада уписано у школу. Школа организуе и целодневну наставу (боравак) за ученике првог и другог разреда. Поступак уписа детета у први разред школске 2024/25. године врши се попуњавањем пријаве за упис у први разред која се предаје секретаријату школе. Пријаву за упис можете узети код представника школе (код помоћних радника на самом улазу у школу у периоду од 08 — 16 часова или у канцеларији секретара од 08 — 13 часова). Пријаву такође можете преузети и са сајта школе.

За ученике који териториално не припадају Основној школи „Драгиша Луковић Шпанац ”, родитељ/други законски заступник поред пријаве за упис обавезно попуњава и Захтев за вантериторијални упис (Захтев се може узети у школи или преузети са сајта школе).

Тестирање деце за полазак у први разред вршиће се од стране стручног сарадника (педагога) и обавиће се у периоду од 01.04.2024. године до даљњег (имајући у виду број пријављене деце за упис, као и организацију рада школе). Почев од наведеног датума, бићете телефоном контактирани од стране педагога у вези са термином доласка са дететом у школу (ради тестирања детета). Позивање ће се вршити на основу редоследа пријављивања детета за упис/тестирање. Родитељи ће имати могућност да преко Портала е Управа и услуге Заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ, закажу тестиранње детета у слободним терминима које ће одредити овлашћена лица школе.

Упис и тестирање детета врши се без доношења докумената (извод из матичне књиге рођених, потврда о пребивалишту, лекарско уверење, као и податак о похађању припремног предшколског програма, добијају се преко Портала Управе, електронски); изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војно здравственој установи, биће потребно да га донесете у школу. Школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родительа,у складу са просторним и кадровским капацитетима.

Срдачно вас молимо да ову своју приватну обавезу благовремено испуните како би школа на време обавила активности у вези са уписом. За све информације и вези са уписом, родитељи се могу обратити школи на телефон 034 203-843.

Унапред се радујемо заједничкој сарадњи у образованьу и васпитању ваше и наше деце.

Управа ОШ „Драгиша уковић Шпанац” Крагујевац