Вести

“Слушај ме срцем”

“Слушај ме срцем”

"Научила сам више о емоционалној интелигенцији и развила нешто што раније нисам могла; 

Чула сам оно што сам јако желела да чујем;

 Помогло ми је да будем боља и видим праву себе; 

Боље сам се осећала после радионица; 

Ове радионице су ме много смириле и значиле су ми..." 

Ово су само неки од коментара ученика, полазника едукативних радионица Слушај ме срцем које је осмислила и реализовала педагог школе, Данијела Младеновић. Коментари су добијени гугл упитником на задњој, 14. радионици, одржаној               10. априла 2024. год.

Радионице су започете средином новембра 2023. и настале су као препозната потреба да се ученицима пружи подршка у јачању менталног и духовног здравља. Одржавале су се једном недељно, уз мање прекиде у континуитету. Обрађивали су се основни појмови везани за емоције (емоционална интелигенција, значење и врста емоција, веза потреба- мисли - емоција - понашања, обрађивале су се основне/ базичне емоције, грешке у мишљењу које воде у нездраве емоције и деструктивна понашања, анксиозност, комуникација и асертивна комуникација...). Радионицама су присуствовали заинтересовани ученици шестог, седмог и осмог разреда.
Након евалуационог гугл упитника где је проверена оствареност исхода присутним ученицима додељени су " сертификати" за стечена основна знања о емоцијама и емоционалној писмености.