Вести

Сајам образовања и медијске писмености у нашој школи

Сајам образовања и медијске писмености у нашој школи

У циљу развијања међусобне сарадње ученика, развоју њихове одговорности, комуникативних вештина, емпатије и толеранције у нашој школи је у периоду од 25. до 26.4.2024. године реализован Сајам образовања-Медијска писменост. Током реализације предвиђених активности ученици су унапређивали компетенције за развој критичког мишљења, одговорности и учили да формирају уверења и ставове пратећи различите врсте медија.

Реализацијом овог сајма покушали смо да ученицима дочарамо чињеницу да медијска писменост није само вештина да се на рационалан начин човек снађе у шуми информација и препозна ону која је истинита, потпуна и непристрасна, већ да медији могу и да проузрокују различите емоције, као што су: мржња, љутња, срећа, разочарење... Могу да утичу на наше просуђивање. Зато, поред критичког поимања медијских садржаја треба да радимо и на сопственом упознавању и усавршавању.

У оквиру сајма реализоване су следеће активности:

„Моји први кораци у свету медија и медијске писмености“ – наставница Јелена Стефановић

„Препознај и обуздај!“ – наставнице Јелена Стефановић и Ана Крчмаревић

„Безбедно на интернету“ – учитељица Биљана Антонијевић Савић

„Развој телевизора и телевизије“ – наставница Весна Анђелковић

„Хало бака и дека“ – учитељице Снежана Милошевић и Маријана Фришчић

„Зависност од екрана“ – педагог Данијела Младеновић

„Утицај медија на формирање мишљења и ставова“ – наставница Јелена Милосављевић

„Информације некад и сад“  - активност са полазницима ФООО – Јелена Вукићевић, Ана Крчмаревић, Јелена Милосављевић.

„Примена дигитализације у науци“ – наставница Снежана Јовановић

Посебно се захваљујемо гостима сајма:

  • Дејану Димитријевићу, који је за ученике наше школе одржао изузетно занимљиво и инспиративно предавање;
  • Јелени Ђоковић која је одржала радионицу о различитим занимањима у медијима.

Гост сајма била је и колегиница Снежана Илић, наставник технике и технологије у ОШ „Мирко Јовановић“.