Дрво проблема – радионица

Има ли човека/детета на овом свету који није у животу доживео неку непријатност, имао проблем? Иако је одговор негативан, ако проблем испред нас схватимо као изазов који треба савладати и решити отварају се многа поља за лични раст и развој или, ако је то могуће, побољшање међусобних односа . Ученицима одељења 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, 6/1,6/2, 7/2 на засебним радионицама “Решавање проблема” , педагог школе показала је технику “дрво проблема” која је погодна за разумевање проблема на дубљем нивоу и његову неодвојивост од узрока и последица . По групама су препознавали и говорили о актуелним проблемима у својим одељењима, препознавали узроке и последице али и заједнички тражили решења; вежбали се и учили активном слушању и јасном и прецизном преношењу порука и информација .