Међународни дан матерњег језика

У свету се 21. фебруара обележава Међународни дан матерњег језика, који је УНЕСКО одредио као дан када се већа пажња посвећује питањима неговања језичке и културне различитости.

Од 2000. године у свету се, у складу са закључком УНЕСКО-а, обележава 21. фебруар као Дан матерњег језика, који је део културног идентитета народа, тачка препознавања, различитости, али и толеранције и разумевања. Брига о матерњем језику је начин доказивања свести о властитом идентитету, али и веома осетљиво место толеранције према другом и другачијем.
У свету се говори око 6.000 језика.

Извор:

Институт за српски језик САНУ

http://www.isj.sanu.ac.rs/en/2023/02/21/medjunarodni-dan-maternjeg-jezika